REKISTERISELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 24.05.2018

1. Rekisterin pitäjä

Karvian Yrittäjät ry / Karvia-Päivien toimisto
Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia
karviapaivat@gmail.com / 040 649 5963

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Niina Rautiainen

040 041 4018


3. Rekisterin nimi

Karvia-Päivien henkilörekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteystietorekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi ja markkinointitarkoituksiin.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– yritys
– osoite
– puhelin
– sähköposti

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi toripaikkavarauksen tehneestä tai talkoolaiseksi ilmoittautuneesta ne tiedot, jotka yhteydenottaja itse ilmoittaa tullessaan talkoolaiseksi tai varatessaan/ostaessaan toripaikkaa


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Manuaalinen ainesto säilytetään omassa kansiossaan, lukitussa tilassa. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiä tietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Karvian Yrittäjät ry:n yhteystietorekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiä tietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyn kielto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.